Orlické Podhůří - Říčky
Naposledy aktualizováno: 26.1.2017

Knihovna poskytuje tyto služby:

Výpůjční služby - půjčování knih z vlastního i z výměnného fondu.

Meziknihovní výpůjční služby - zprostředkování výpůjček z jiných knihoven.

Donášková služba - po telefonické domluvě je možné zanést nemocným či starým čtěnářům knihy domů. Stačí zavolat a domluvit se o jaké knihy byste měli zájem a na jakou adresu je máme doručit. Donáška je možná i v dopoledních hodinách. 

Přístup k veřejnému internetu.